This website requires JavaScript.

订单支付问题
2022-05-27 17:47 2547 3

订单支付手续费问题一、线上支付:

1、线下充值:免手续费,按线上流程转账到指定账户即可

2、支付宝、微信线上支付需要0.6%手续费


二、线下充值方式支付不需要手续费;
若使用支付宝、银联、微信支付需加收手续费,支付时会提醒;

互动评论 3

注意:此留言仅作为嘉立创与客户日常交流之用,回复不是很及时,急切问题请联系我司工作人员处理!
登录注册 后才可以留言哦!
客户(2***6A) 2023-08-30 11:39:37
0
[赞ha]||
客户(2***6A) 2023-08-30 11:37:00
0
[赞ha]||
客户(2***6A) 2023-08-30 11:42:11
niu [GOOD]
客户(2***6A) 2023-08-30 11:42:20
niu [GOOD]
客户(8***3A) 2022-05-31 19:56:20
0
[赞] [赞]